Започва изплащането на увеличените пенсии

Изплащането на пенсиите ще започне от утре – 7 юли (петък), и ще продължи до 20 юли (четвъртък) по предварително обявен график от пощенските станции. Преводите по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.
От 1 юли са осъвременени размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 г. Увеличението по т. нар. „швейцарско правило“ е с 12% върху действителния или запазен размер на пенсията без изплащаните към нея добавки. Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяването се извършва на всяка поотделно.
Ако осъвремененият размер е под минималния за съответния вид пенсия, тя се приравнява към него, а ако е над максималния, който остава 3400 лв. – се ограничава до този размер.
От 1 юли минималният размер на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст също е увеличен с 12% и от 467 лв. става 523,04 лв.
За пенсионерите, които са се пенсионирали в условията на недостигащ стаж, минималният размер е 444,58 лв. (85% от 523,04 лв.)
Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва, като се увеличи действителният или запазен размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което наследствените пенсии се определят в съответните проценти в зависимост от броя на наследниците.
От 1 юли 2023 г. социалната пенсия за старост бе определена с Постановление на Министерския съвет в размер на 276,64 лв. (увеличение с 12%), като размерът на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, се определя като процент от социалната пенсия за старост.
Общият брой на пенсионерите в област Кърджали е малко над 60 хиляди души, като 24 470 са с пенсии на минималния размер и след преизчисляването си ще останат на него.
Разпореждания за определените нови размери на пенсиите няма да бъдат изпращани на пенсионерите. Всеки, който желае, може да получи разпореждане на място в приемните на териториалното поделение на НОИ – Кърджали, изнесените работни места в гр. Ардино, с. Кирково, гр. Крумовград и гр. Момчилград, по пощата с препоръчано писмо, чрез електронните услуги на НОИ или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.