Над 3350 кърджалийци са ползвали данъчни облекчения, възстановените суми са близо 2 млн. лева

От общо 11 100 подадени годишни данъчни декларации от физически лица, над  3 350 са формулярите, които са подадени с приложение за ползване на данъчно облекчение, съобщиха от офиса на НАП в Кърджали. От там уточниха, че възстановените суми възлизат на близо 2 млн. лева.

„В 95 % от случаите става въпрос за ползване  на облекчения за непълнолетни деца, предвид по-голямата сума от тази година за едно, две и повече деца. След тях се нареждат облекченията  за лицата с намалена работоспособност, след това облекченията за ипотечен кредит от млади семейства. По-голямата част от формулярите – 1780 – са подадени по Интернет, а останалите в офиса.“, съобщи директорът на НАП в Кърджали Нериман Сали.

Тя напомни още, че лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации  до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци също е 30 юни.