Над 350 самодейци участваха в събора в Крумовград

За 28 път – съборът на народното творчество в Крумовград, празник, утвърден в Културния календар на общината. Повече от 350 самодейци от читалищата и учебните заведения на територията на общината изпяха песните на своите деди, изиграха най-хубавите нашенски танци, показаха красотата на местните носии, събрали най-пъстрите багри и отправиха своите послания за мир, за доброта, за толерантност и щастливо бъдеще.

Съборът откри кметът на общината Себихан Мехмед.

В приветствието си тя каза: „Радостен е факта, че и до ден днешен спазвате традициите и обичаите, които нашите предци са донесли със своя бит на тази земя, дала живот и поминък на поколения. С песните и танците, отново доказвате вашето родолюбие, неизменна вяра и готовност да съхраните и умножите духовната идентичност на нашия красив край.

Приемете от името на ръководството на община Крумовград и от мое име искрени пожелания за здраве, щастие, вдъхновение, за да продължавате да пеете и танцувате и да продължавате да прославяте общината в страната и чужбина, а ние да ви се радваме и да се зареждаме с онзи особен дух, който само изкуството може да дари на човека.“

Изпълненията на певците и танцьорите се оценяваха от професионално жури.