Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица в офиса на НАП Кърджали

80 % от декларациите са подадени онлайн, до 30 септември коригираме неточности във формулярите

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица, съобщиха от офиса на приходната администрация в Кърджали.   Над 11 100 души от региона са подали декларациите си пред НАП, като 80 % от тях, или 8 900 формуляра, са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 30 % от кърджалийци са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2022 г., приключи успешно в офиса на НАП в Кърджали. Благодаря на колегите за положените усилията и отлично свършената работа. Оценявам и добросъвестното отношение на гражданите, които спазиха законовите изисквания в срок. През тази кампания в национален план  отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.“, каза  директора на приходната администрация тук г-жа Нериман Сали.

Арда нюз