Представиха пред медици инвестиционното намерение за изграждане на болница „Сърце и мозък “ в Кърджали

Пълно одобрение от участниците в срещата с обществеността получи инвестиционното намерение на „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“АД за изграждане на високотехнологичен, уникален за страната здравно-образователен център на територията на град Кърджали.

За втори път проектът бе представен пред обществеността на Кърджали от проф. Тони Веков, председател на съвета на директорите на Български Кардиологичен Институт и представител на инвеститора, като първия път това той направи пред общински съветници от местния парламент на подобен форум на 12 май.

На днешния форум поканени за участие бяха 29 институции и организации, сред които Районна колегия на Български лекарски съюз, МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски”, МБАЛ –Кърджали, Регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Сдружение на общопрактикуващите лекари, регионалните организации на съюзите на инвалидите и слепите ,РЗИ, РЗОК, социалните услуги, синдикатите, работодателски организации, неправителствени организации, Държавна психиатрична болница в Кърджали и др.

Поставихме си за цел обществеността на Кърджали да бъде запозната с инвестиционното намерение, да бъде отговорено на възникнали въпроси от самия инвеститор.

Срещата се излъчваше онлай на страницата на община Кърджали.

В нея участваха още председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, заместник-кметовете Тунджай Шюкрю и инж. Катя Митовска, секретарят на общината Себахатин Риза, председателят Комисията по здравеопазване д-р Сезгин Бекир, арх. Димчев – автор на проекта за Общия устройствен план на Кърджали, главният архитект Станислава Димитрова, кметове на населени места в община Кърджали. В срещата участваха и енорийският свещеник Отец Петър Гарена и районният мюфтия Басри Еминефенди.

От думите на проф. Тони Веков стана ясно, че високотехнологичната болницата ще разполага с 250-300 легла, с около 160 лекари със специалност и специализанти. Планирани са клиники по кардиология, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, образна диагностика, нервни болести, ортопедия, гастроентерология, физикална и рехабилитационна медицина, акушерство и гинекология, неонатология, педиатрия, клинична и микробиологична лаборатория.

В одобрителните коментари от изказалите се от залата на Бизнесинкубатора беше изтъкнато, че всеки гражданин в Кърджалийска област би искал да има равен достъп до качествено здравеопазване, до „висшата” медицина, каквито би осигурила болницата „Сърце и мозък”, да има право на избор къде да се лекува.

И защо трябва да се пътува до София, Пловдив, Одрин или Истанбул за някои по-тежки болести, които не се лекуват в държавната болница в Кърджали, след като качествено здравеопазване може да се осигури и тук в Кърджали чрез реализиране на инвестиционното намерение за болница „Сърце и мозък”.

На утрешното заседание на местния парламент ще бъде гласувано предоставянето на терен от 40 декара за осъществяване на инвестиционното намерение на „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“АД за изграждане на високотехнологичен, уникален за страната здравно-образователен център на територията на град Кърджали в Кърджали.

От думите на председателя на комисията по здравеопазване към Общинския съвет Сезгин Бекир стана ясно, че на заседание е било разгледано инвестиционното намерение и всички членове на комисията са гласували единодушно за това инвестиционно намерение.

„Вярвам, че общинските съветници ще вземат решението, което Кърджали и кърджалийци, а и целия регион, очаква от тях. Защото ако утре ние провеждаме заседание на Общинския съвет, приемам, че днес проведохме едно чудесно заседание на гражданския съвет на Кърджали, с което се надявам Общинския съвет да се съобрази.“, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис.