Представят изложба на триизмерни модели на чапли от отпадъчни изделия

Общество

На 30 май от 14,00 ч. на моста на река Арда ще бъде експонирана изложба на триизмерни модели на чаплови птици, направени от отпадъчни изделия.

Изложението на триизмерни чаплови макети е финалът на конкурсната – образователна приложна кампания „Пази дивите птици”, в която се включиха ученици,  ментори,  учители, родители и екипа на проекта. Официално ще бъдат обявени победителите 24 – ма участници от 13 до 19 г. от пет училища в града и наградени с грамота и предметна награда за поощрение на екологично мислене, креативни способности, социално и личностно развитие.  Моделите оцениха 4- членно жури в състав: председател – Емил Пенчев, художник и скулптор, Елисавета Кехайова, ръководител на проекта, Галина Деликирова и Ибрахим Кьосеюмер.
Впечатляващи  младежки творения по образ на птици от чапловата колония, създадени от отпадъчни материали, впечатляват по изпълнение и обем, вложени идеи и труд, ентусиазъм и емоционално отражение. Въздействието на креативните младежки продукти отразява висока екологична култура и чувство за съпричастност и отговорност към проблемите на околната среда и нейните обитатели.

На изложението ученици и граждани ще имат възможност да погледнат чапловите птици „от близо” чрез специално закупения телескоп с мощно увеличение за ангажиране и призоваване към опазване на чапловата колония, за ограничаване на негативното въздействие от човешка дейност и за рискът от заличаване на природния феномен.

Дейността е част от проект „Градът на чаплите”, изпълняван от  Фондация „Надежда”, в рамките на най – голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Целта на проекта е опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизираната зона на град Кърджали.