СЪОБЩЕНИЕ

На 25 май 2023 г.,  от 17.00 ч. в Бизнес инкубатора ще бъде представено   инвестиционното намерение на „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД за изграждане на високотехнологичен, уникален за страната здравно-образователен център на територията на град Кърджали /болница „Сърце и мозък“ и Медицински университет/.  Представител на инвеститора ще запознае присъстващите на срещата с проекта, за чието реализиране иска терен от общината.

Покани за срещата са изпратени до Районна колегия на Български лекарски съюз, МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски”, МБАЛ –Кърджали,  Регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Сдружение на общопрактикуващите лекари, регионалните организации на съюзите  на инвалидите и  слепите , РЗИ, РЗОК, социалните услуги, синдикатите, работодателски организации, неправителствени организации, ДПБ-Кърджали и др.

Проектът беше представен вече пред съветници и граждани на 12 май т.г. от проф. Тони Веков, председател на съвета на директорите на Български Кардиологичен Институт и представител на инвеститора.