Наградиха съдия Валентин Спасов с почетен знак „първа степен – златен“

На 23.05.2023 г., пред магистрати и съдебни служители от Районен съд – Кърджали заместник-председателят на съда и дългогодишен съдия в същия съд – Валентин Спасов, получи личен почетен знак „първа степен – златен“ от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по повод пенсионирането си.

Отличието му бе връчено от  Председателят на Районен съд – Кърджали – Здравка Запрянова, с което Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със свое решение поощри съдия Валентин Спасов за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването бе направено от Председателя на Окръжен съд – Кърджали – Веселина Кашикова чрез председателя на районния съд във връзка с пенсионирането на съдия Валентин Спасов. Той има над 33 години юридически стаж съдебната система, като над 15 години е бил административен ръководител – председател на Районен съд- Кърджали. В дългогодишната си практика същият  е правораздавал основно като наказателен съдия.

С отправени думи към всички, Валентин Спасов изказа благодарности за подкрепата на ръководствата на Районен съд – Кърджали и Окръжен съд – Кърджали, както и към съдиите и съдебни служители, с които е работил през годините.