Регионалният министър идва на среща за опасно кръстовище

Общество

На 18 май 2023 г.  в 11.30ч. в зала 407 в сградата на общината ще се проведе отложената   работна среща на  заинтересованите страни във връзка с безопасността на пътното кръстовище при спирка  Глухар. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е потвърдил участие. Очакват се и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление, Пътна полиция – КАТ, Областен управител на област Кърджали, „ВиК“ ООД, „Теклас България“. Основната цел на срещата е да се вземе общо решение за посочения  участък от републиканския път I-5, като се възложи изготвянето на технически проект за осигуряване на безопасността на участниците в движението, както и неговото реализиране.

Кметът  на общината д-р инж. Хасан Азис инициира срещата след многократно поставяне на  проблема за пътното кръстовище от страна на ръководството на „Теклас-България“,  сигнали от кметове и граждани относно възникнали опасни ситуации  и след зачестили ПТП в района.

По време на срещата д-р инж. Хасан Азис ще постави пред министъра още два проблема за разрешаване. Единият е свързан с  необходимостта от спешен ремонт на бул.“Беломорски“ /от горичката до кръговото на автогарата/. Искането ще бъде за включване на обекта в Инвестиционната програма на АПИ за 2023 г. или осигуряване на друго външно финансиране по програми, като за него се предвидят необходимите финансови средства и се предприемат спешни действия за обявяване на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на СМР и Строителен надзор. В този участък основен ремонт или рехабилитация не е  извършван в продължение на повече от 40 г. Вторият проблем, по който ще се иска съдействие от регионалния министър е въпросът с обходния път на град Кърджали.  Дължината на трасето е 15 км. Ще се настоява обходният път да се финансира като стратегически инфраструктурен обект като се осигури целево финансиране.