1383 лв. средна брутна месечна заплата в Кърджали, в София – 2603 лв.

Водещи, Икономика

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2023 г. област Кърджали е на 20-то място по показател средна брутна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.3% (до
9.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 0.1% и достигат до 21.4 хиляди.
В края на март 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.7%. В сравнение с края на март 2022 г. наетите в обществения сектор нарастват с 3.8% (или с 0.4 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.1 хил.).

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 0.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. и достига 1 383 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 558 лв., а за частния – 1 305 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 12.6% в сравнение със същия период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2023 г. област Кърджали е на 20-то място по показател средна брутна работна заплата.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 603 лв., София – 1 737 лева и Стара Загора – 1 726 лева.