Библиотечният фонд на НЧ „Родопска искра 1921“ се обогатява

Днес, 11 май, своя професионален празник отбелязват библиотекарите. Датата първоначално е отредена от Българската православна църква за честване на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий, а от 1851 г. тя се отбелязва и като празник на българската просвета.

Най-голямата библиотека на територията на община Ардино е в

Народно читалище „Родопска искра 1921“. Според редовните читатели от град Ардино читалищната библиотека редовно се снабдява с нова литература. „След новозакупените книги  по спечелен проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата само преди броени дни отново заредихме библиотечния фонд с нова литература“, заяви секретар-библиотекарят Леман Кочева. Тя уточни, че наскоро в библиотеката е постъпило и дарение от семейството на Кръстьо Димитров, общественик от град Ардино.

Гюнер ШЮКРИ