Децата в Чернооченско отбелязаха Денят на Европа

С разнообразни дейности възпитаниците на детските градини и училищата на територията на община Черноочене и тази година отбелязаха Денят на обединена Европа и на ученическото самоуправление. За празника стаите на най-голямата детска градина в района „Знаме на мира“ бяха украсени с балони и знамето на Европейския съюз.
За деня на ученическото самоуправление възпитаниците на СУ „Христо Смирненски“, бяха посрещнати от ръководството, с пожелание за отговорно отношение и успешно справяне със задачите през деня.
Възпитаниците влизайки в ролята на своите преподаватели и ръководството на училището, приеха сериозно задължението да организират учебния процес. Най-ентусиазираните си обещаха да изберат професията учител, за да бъдат полезни на обществото.
Ръководствата и учителите на учебните заведения пожелаха много кураж и постоянство при сбъдване на мечтите си, а на колегите-учители искрена благодарност за подкрепата и търпението към учениците.
Исмет ИСМАИЛ