Общинските съветници в Момчилград приеха разчет на капиталовите разходи за 2023 г.

Разчет за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2023 година на община Момчилград приеха на свое заседание общинските съветници. Това се наложи заради липсата на бюджет, приет от Народното събрание.
Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим разясни пред общинския съвет, че внесения за гласуване проект на разчет е в размер на 23 851 177 лева и изрази надежда, че с приемането на Закона за държавния бюджет на страната за 2023 г. тази сума ще се увеличи.
„Както и през предишните години се стараем да подобрим условията на живот както в града, така и в малките населени места на общината. Ще се финансират водоснабдявания на населени места, ремонт и рехабилитация на улична мрежа, поддържане, ремонт и изграждане на пътища, като за тази цел са заделени 4,5 милиона лева, които представляват 20 на сто от разчета за 2023 година“, заяви Илкнур Кязим. Тя допълни, че друга основна политика на общината отново ще бъдат грижите за социалното включване и подкрепа на хората в неравностойно положение – възрастни, самотни и социално слаби жители на общината.