Разширено заседание на Общинския съвет на Младежко ДПС в Ардино

Разширено заседание на Общинския съвет на Младежката структура на ДПС в Ардино се проведе в заседателната зала на общинската администрация. Гости на заседанието бяха кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, зам.-председателят на Младежко ДПС Нилгюн Исмаил, областният председател на Младежко ДПС-Кърджали Ерсин Юмер, зам.-председателят на Областния съвет на Младежко ДПС Кадир Мустафов. Тук бяха още общинският председател на ДПС Шахин Байрамов, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям.

Заседанието бе открито от председателя на Общинската структура на ДПС Реджеб Шакиров. Той направи обширен анализ  на постигнатите резултати от предсрочните парламентарни избори на 2 април. Благодари на всички членове на структурата за тяхната неуморна и целеустремена работа, за тяхната активност и инициативност. Изказа благодарност и на Общинското ръководство в лицето на кмета инж. Изет Шабан, председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям и председателя на Общинския съвет на ДПС Шахин Байрамов за подкрепата, която получават. Благодари и за тяхната успешна работа, която улеснява работата им по време на срещите с избиратели.

Областният председател на Младежко ДПС Ерсин Юмер заяви, че по време на Председателския съвет на областната структура е било обсъдено и взето решение да се проведат разширени заседания на Общинските съвети в 7-те общини от областта, за да се споделят идеи и иновации как младите хора виждат развитието на Движението за права и свободи. „Не е лесно да си младеж в България, но по-трудно е да си младеж в планинските райони на страната, като в Ардино и малките населени места. За това ние трябва да си помагаме да бъдем единни и сплотени от всякога, защото ако не е Движението за права и свободи, никоя друга по-голяма политическа партия няма да забележат нас младите хора в малките общини и малките населени места“, заяви Ерсин Юмер.

В своето приветствие зам.-председателят на Младежко ДПС Нилгюн Исмаил заяви, че през последните 33 години вече ДПС показва своята последователност с резултатите, които постига и целите, които залага и темите, които са на дневен ред. Тя поздрави младежкия председател на ДПС-Ардино Реджеб Шакиров, който празнува своя рожден ден. От свое име и от името на всички присъстващи младежи тя пожела на рожденика здраве, неуморни успехи, да бъде винаги креативен и обединяващ.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан приветства ръководството на Областния съвет на Младежко ДПС в лицето на председателя му Ерсин Юмер, че предприемат много адекватни мерки за по-нататъшното развитие на партията. „Вие сте най-важните, можещите, защото трябва да се развиете, за да поемате щафетата. Вие трябва да дадете принос за развитието на организацията, да давате идеи, предложите иновации. Колкото е по-развита организацията ни, толкова повече вие самите ще се развиете. Бъдете последователни и участвайте активно в целия политически живот на страната. Реализирайте се в най-различни сфери на живота и максимално се разгърнете“, заяви инж. Изет Шабан. Той подчерта, че Младежката организация на ДПС е най-голямата в страната и такава трябва да си остане и да се развива в тази посока. „Важно е да бъдете заедно, за да се обогатявате взаимно, да придобиете друго самочувствие, да се сприятелявате и да си помагате“, заяви Изет Шабан.

Гюнер ШЮКРИ