Над 9000 кърджалийци обявиха доходите си пред НАП

Над 77  % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн
Остават шест дни за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2022 г. , напомниха от офиса на приходната администрация в Кърджали. До този момент над 9 000 души са декларирали доходите си пред НАП. Над 77 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/, а 1 750 са ги подали в офиса на приходната агенция, допълват от там.
Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2022 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.
Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.
Физическите лицата, извършващи дейност като търговци, например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май, уточняват още от НАП.
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.
Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 100 млн. лв.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.