Община Ардино бе наградена с Отличителен знак за равнопоставеност

Община Ардино бе наградена с Отличителния знак за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. Наградата бе връчена на кмета инж. Изет Шабан от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на специална церемония в София.

„Равенството между половете като човешко право е в основата на развитието на обществата. Ние изхождайки от тази философия и го превърнахме в наша общинска политика. В тази посока ще продължим да работим и занапред“, заяви кметът инж. Изет Шабан.

Министерството на труда и социалната политика награди институции, организации и компании с Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете. Победители в шестото издание на конкурса станаха Община Ардино, Областна администрация Габрово, Съветът на жените в бизнеса в България, „Каменица“ АД, „Ви Ем Уеър България“ ЕООД и „Юробанк България“ АД. Призовете бяха връчени от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска.

Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението с цел постигане на равнопоставеност между жените и мъжете. Процедурата се организира ежегодно от Министерството на труда и социалната политика.

Гюнер ШЮКРИ