Изплащането на пенсиите за април започва от 7-мо число

От началото на месеца в област Кърджали е извършено преизчислението на 4 898 такива пенсии, като предстои това да се случи на още 880

 Изплащането на пенсиите през април 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по стандартния график – от 7 април (петък) до 20 април (четвъртък). Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2023 г.

През април 2023 г. ще бъдат изплатени преизчислените пенсии на над 300 000 работещи пенсионери в цялата страна. От началото на месеца в област Кърджали е извършено преизчислението на 4 898 такива пенсии, като предстои това да се случи на още 880., съобщиха от Териториалното поделение на НОИ.

На служебно преизчисляване подлежат пенсиите, свързани с трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление за преизчисляване на пенсията с придобития осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните от Регистъра на осигурените лица, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година, и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

Преизчислението на пенсията се изплаща до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява и осъвременяването на пенсионните плащания от 1 юли на съответната година.

Националният осигурителен институт (НОИ) няма да изпраща разпореждания с новите размери на пенсиите след служебното преизчисление. Те се връчват при поискване от всяко лице в териториалните поделения на институцията. Пенсионерите могат да направят справка за издадените разпореждания и чрез електронните услуги на интернет страницата на НОИ с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис.