Футбулна среща на ученици от ПГОД Евридика по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

На спортна площадка в парк „Арпезос – Север“ се състоя първата изява на учениците от ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 Спорт. Тя се осъществи под формата на футболна среща между  учениците, участващи в групата . Футболистите и от двата отбора дадоха всичко от себе си и показаха спортните си възможности.

Целта е  развиване на обща и специална физическа подготовка, трайно усвояване на специфичната за футбола техническа, тактическа, психологична и теоретична подготовка. Постигане на личностна мотивация за системни занимания със спорт в свободното време, утвърждаване на здравословен начин на живот.