Ученици от две гимназии демонстрираха професионални умения

Съревнование между Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали, като домакин и Професионална гимназия „Руска Пеева“ – град Джебел, като гост, бе проведено в рамките на тази седмица. Надпреварата даде възможност на учениците да демонстрират компетентности в областта на отраслите растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство.

Състезанието протече в три кръга: Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури; Разпознаване на фуражи;Практическа задача – Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

За учениците от ПГ по СГС състезанието се превърна в истински празник. Ръководството на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство  благодари за визитата на учениците от ПГ „Руска Пеева“, град Джебел и на техния директор Ангелина Хаджиева.