Алековци посрещнаха гости от Румъния за Седмицата на иновациите

В периода 13 – 16 март в Иновативна Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали, се проведе Иновативна седмица.по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.
Иновацията е за 4 години и се реализира от иновативния випуск – учениците приети през 21/22 г. в 8 клас, които всяка година ще реализират иновативна седмица през месец март, по време на която да представят вижданията си по темите: „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и „Социализация“.
Гости на иновацията бяха учители от Румъния, от училище Colegiul National Zinca Golescu, град Питещ, които наблюдаваха дейностите по иновацията и посетиха уроци по английски език и бинарен урок по история и гражданско образоване, посветени на темата за правата на детето. Добрите взаимоотношения между ПГИ и румънското училище имат история назад в годините от съвместна работа по проекти. Румънският екип е посещавал ПГИ през 2016 г по проект CAN and HELP под егидата на ACES. Идеята бе да наблюдават иновативната седмица с цел затвърждаване на добрите взаимоотношения между двете училища и евентуално бъдещо партньорство по нов проект.

През тази учебна година гстуваха също ученици и учители от иновативната Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, Пазарджик, и неиновативните Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“, Слънчев Бряг, и Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, Перник, за да наблюдават иновациите по темата„Агресия и тормоз“.

Иновативната седмица на гимназията стартира със спортен полуден под надслов „Спорт срещу агресия и тормоз“. С много хъс за победа и в колективен дух младежите участваха в спортната надпревара между паралелките от иновативния випуск. Подкрепян от съучениците си, се отличи отборът на 9 б клас.
Тържественото посрещане на румънските гости и гостите от трите училища се състоя на следващия ден, както е редно с пита и мед, и представяне на мажоретния и танцовия състав на училището, осъществени по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ и национална програма „Дейности по интереси“. Гостите разгледаха училището, след което бяха поканени за тържествено откриване в театрална зала „Асара“. Директорът на ПГИ г-жа Мариела Попова приветства участниците. Събитието бе почетено от г-жа Демитра Спасова, началник на РУО, Кърджали, от г-жа Ангелина Костова, началник отдел в РУО, и от старши експертите Йоана Ташева, Даниела Апостолова и Снежа Калитвенцова.

След официалното представяне на Професионална гимназия по икономика и иновацията, по която се работи през тази учебна година, се даде възможност на учениците от иновативните паралелки да споделят своите виждания по въпроса за агресията и тормоза. Екипите представиха в презентации работата си и разказаха за дейностите, проведени през тази година. Педагогическият съветник г-жа Капсамунова представи задълбочен анализ на проведено проучване по темата за агресия и тормоз сред учениците от 8 и 9 клас в професионалната гимназия.
Интересна дискусия по темата се проведе между учителите от иновативната професионална гимназия и гостите от другите училища. Обърна се внимание как тези теми са поднесени в учебната програма по гражданско образование и как учениците решават казуси по наболели въпроси от ежедневието и политическия живот. Акцентира се също, че добър начин за справяне с проблема е участието на учениците в извънкласни дейности и по програма „Заедно в изкуството и спорта“.
Интересна за младежите беше творческата работилница, в която се занимаваха с логически игри и подреждане на пъзели и чрез диалог в неформална обстановка споделяха как се справят в техните училища. За младите хора новите познанства бяха най- интересната част от програмата.
Денят прикючи с неформални срещи между учениците и педагогическите специалисти от училищата партньори, които посетиха забележителности в град Кърджали.
Иновативната седмица продължи с представяне на партниращите училища, споделяне на техния опит по темата, сертифициране на участниците и отчитане на резултатите от мобилността.
Всички натрупаха много впечатления и положителни емоции през изминалата седмица и си обещаха да поддържат контактите за бъдеща съвместна работа.