Поредица от срещи за решаване проблемите на строителните предприемачи инициира Камарата на строителите в Кърджали

Поредица от срещи за решаване на проблемите на строителните предприемачи предприе Камарата на строителите в Кърджали. Инициативата е на председателя на Областното представителство на Камарата на строителите в България Мухарем Али. Целта на разговорите е да се облекчат бюрократичните препятствия пред строителния бранш в условията на интензивно жилищно строителство в Кърджали. Основната тема, по която се дискутира, са проблеми със сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване на основно захранване.
Първата среща се състоя в офиса на Камарата на строителите с ръководителя на КЕЦ Кърджали на Електроразпределение Юг инж. Марио Маринов и неговия екип. Присъстваха строителни предприемачи, които поставиха конкретни проблеми. Основният въпрос, който се коментира, е спазването на сроковете за свързването на новопостроените жилищни сгради с мрежата за електрозахранване. Предприемачите поискаха спазване на сроковете по договори с Електроразпределение Юг за свързване на построените от тях кооперации с електропреносната мрежа. Те настояха за по-директна комуникация с КЕЦ Кърджали, за да скъсят сроковете за предаване на жилищата на техните клиенти.
„Просрочването на сроковете рефлектира върху нас. Клиентите ни, много от които в чужбина, държат нас отговорни и ни упрекват.Често банки спират кредитирането им заради забавянето на акт 16, поради неизпълнен проект за електрозахранване“, споделиха предприемачи.
Инж.Марио Маринов посочи, че сериозен проблем за тях е бавенето на строителни разрешения за кабелна мрежа в Община Кърджали и ДНСК. 80% от документацията, която трябва да се придвижи, не зависи от Елекроразпределение Юг. За да облекчим бюрократичните пречки можем да дадем възможност на строителните предприемачи сами да придвижват в Общинска администрация документите си по издаване на разрешенията за строеж за полагане на кабели за елзахранването. Освен това в договорите ще посочваме и телефоните на проектантите на тези връзки, за да държим в течение нашите клиенти. Той даде за пример положителен опит в Австрия.
От Камарата на строителите и от КЕЦ Кърджали бяха единодушни,че са необходими съвместни усилия за да се облекчат бюрократичните процедури. Те изразиха готовност за срещи с ръководствата на Общинска администрация и ДНСК, за да се намерят взаимноприемливи решения.