Кърджали участва в надпреварата „Община без отпадъци“

Общество

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  УЧАСТВА В НАДПРЕВАРАТА Община #БезОтпадъци. “Искам да съм полезен…Рециклирай ме“, СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО 18.03.2023

Община #БезОтпадъци е част от дейностите на кампанията “Искам да съм полезен…. Рециклирай ме!” и се осъществява в партньорство с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Медиен партньор на кампанията е Дарик Радио. “Искам да съм полезен….Рециклирай ме!” се осъществява с подкрепата на Фондация Кока Кола. НСОРБ е комуникационен партньор на кампанията през 2023 г.

Конкурсът стартира през месец март и ще продължи до края на м. септември и има за цел да мотивира повече Общини да работят за ангажирането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране. Чрез организиране на различни кампании, събития или дейности, за събиране на пластмасови, стъклени, хартиени и метални отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването, общините ще имат възможност да се съревновават с останалите участващи общини за титлата Община #БезОтпадъци.  Общината победител ще получи титлата Еко отговорна Община на България 2023 и финансова награда, която да използва за облагородяване (placemaking) на публично пространство – парк, градинка, зона за отдих,  в своята територия.

Награда:

Титлата Община #БезОтпадъци ще бъде официално връчена на 12-ти октомври – Ден на общините в България. Паричната награда, ще бъде използвана по предназначение – облагородяване на публично пространство в общината победител. Ако община Кърджали спечели, получава финансиране за реновиране на емблематичния за град Кърджали „Розариум“ в парк Горубсо.

Всички участвали общини ще получат сертификат за участие, а общината победител ще получи титлата Община #БезОтпадъци

СТАРТИРА ПЪРВАТА КАМПАНИЯ В НАДПРЕВАРАТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТО КЪМ ВСИЧКИ ЗА НАЙ- ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО СЪБРАНИ ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ ДО 3 ЛИТРА.

Предизвикваме всички граждани на град Кърджали, като ги приканваме да съберат пластмасови бутилки до 3 литра до 17.03.2023г.
Предайте отпадъците на 17.03. 2023г. от 13.30ч. до 17.30 часа в приемателен пункт на ул. „Капитан Петко войвода“ №1 и вземете своите точки за количество. Точките ще се множат при всяко ваше участие в кампания за събиране и предаване на отпадъци. Притежателят на най-голям брой точки ще получи награда.

Информация за кампанията може да получите на телефони: 0876642700; 0361/67379; 0361/ 67381

ПРОМЯНАТА СИ ТИ- БЪДИ АКТИВЕН!