ОБЯВА

Обяви

От 15.03.2023г. Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали обявява прием на документи за курс за категория Твк – (тракторист)

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания за самостоятелна работа с основните колесни и верижни трактори и аграгатираните към тях работни машини.

Необходими документи за записване в курс за курс Твк:

 • курсиста да има навършени 18г.;
 • копие от диплома за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка
 • медицинско свидетелство за Твк;
 • снимки паспортен формат – 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

 Цена на курса: 550.00 лв.

 Професионална гимназия по селско и горско стопанство – град Кърджали обявява прием на документи за курс на обучение за придобиване правоспособност за работа със земеделска и горска техника категория Тпс – преносима и стационарна техника (моторни триони и храсторези)

Необходими документи за записване в курс за курс Тпс:

 • курсиста да има навършени 18г.;
 • копие от диплома за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта (декларация за съответствие на имената при необходимост);
 • медицинско свидетелство за работа с моторни триони и храсторези;
 • снимки паспортен формат – 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

 Цена на курса: 260.00 лв.

 

Вашият коментар