Обновяват 5 образователни обекта в Кърджали, инвестицията е за над 10 млн. лв.

Водещи, Общество

Продължаваме инвестициите в образованието в община Кърджали. През тази година 5 обекта са одобрени за безвъзмездно финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН. Това съобщи пред журналисти кметът на общината д-р инж. Хасан Азис. Той припомни, че за периода 2019/2021 година по ОП „Региони в растеж“ за подобряване на образователната инфраструктура, община Кърджали реализира проект, като инвестицията тогава беше за 21 млн. лв.

В рамките на настоящата година общината ще реализира проект на стойност 10 743 366лв. за 5-тте обекта. 4 от тях са детски градини, един е бившето ОУ „Георги Бенковски“.

Първият обект е бившето ОУ „Г. Бенковски“. Неговото обновяване е на стойност около 4 млн. лв. „Целта на обновяването е да се въведе едносменен режим на обучение. Капацитетът на училището е 450 ученика.“, поясни градоначалникът. В ОУ „Георги Бенковски“ вероятно ще се пренесе или ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ или Езиковата гимназия „Христо Ботев“, който в момента се помещават в една сграда., коментира инж. Азис. Срокът за изпълнение на обекта е 180 календарни дни. Обновяването включва основен ремонт и цялостно обзавеждане, което ще се финансира от общината.

Вторият обект, заложен в проекта, е изграждане на нова детска градина в кв. „Възрожденци“. Стойността е 2 906 000 лв. В новото детско заведение ще бъдат разкрити 6 групи, 2 от тях – яслени. Капацитет на детската градина ще бъде 128 деца. Срокът за изпълнение на обекта е 218 календарни дни. „Повече от 10 години търсим начин да реализираме този проект. Сега вече имаме тази възможност, с което изпълняваме обещанието си от много години да построим нова детска градина в най-многолюдния квартал на Кърджали – „Възрожденци“, подчерта градоначалникът.

Третият обект е реконструкция и обновяване на сградата на бивша детска ясла №5. Стойността на инвестицията е 600 000лв. Застроената площ на яслата ще бъде 1 050 кв. м с 2 декара двор. Там ще могат да бъдат настанени 72 деца в две групи. Ще има и асансьор за хора с увреждания. През последните години сградата се използваше за филиал на МГУ.

„С реконструкцията на тази ясла ще се разшири капацитета на яслените групи в град Кърджали.“, посочи градоначалникът.

Останалите два обекта от образователната инфраструктура, които ще бъдат обновени са две пристройки към детските градини „Чайка“ и „Щастие“. За тяхната реконструкция са предвидени общо над 2 млн. лв. Това ще даде възможност да бъдат разкрити по още две градински групи в двете детски заведения. Ще бъде изградена топла връзка между пристройките и основните сгради. Ще бъдат построени още зали за спот и музика. В дворните пространства на двете детски градини „Чайка“ и „Щастие“ ще бъдат обособени кътове за игра и почивка.

„Важно е да се подчертае, че с новите обекти ще увеличим капацитета на детските ясли и градини в Кърджали с 300 деца. Нашият стремеж е до края на тази година да бъдат завършени и 5-тте обекта и те да влязат в експлоатация.“, изтъкна градоначалникът.

„Със средствата, които към настоящия момент влагаме за обновяване и реконструкция на образователна инфраструктура, ще сме на челните места в страната по инвестиция на дете. Окол 28 хил. лв се очертава да е инвестицията на дете.“, посочи д-р инж. Хасан Азис.

Той обаче акцентира и върху един задаващ се проблем – заложените средства по проектите за всички отделни обекти няма да са достатъчни. „Финансирането по Националната програма към МОН е в размер на 6 709 000 лв. Община Кърджали финансира влага собствени средства в размер на 584 000лв. Недостигът до 10-те милиона лева е в размер на 3 825 000лв. Община Кърджали ще трябва да осигури в рамките на следващата година и половина още около 41300 млн.лв., за да могат да бъдат довършени тези 5 обекта“, заяви кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис.

Вариантите са или да се търсят допълнителни средства от държавата или община Кърджали да кандидатства за отпускане на кредит, каза кметът.

Инж. Азис каза още, че общината всъщност е кандидатствала за общо 8 обекта от образователната инфраструктура в Кърджали. От МОН обаче не са одобрили за финансиране изграждането на пристройка към СУ „Петко Рачов Славейков“, завършване на недостроеното училище в кв. „Възрожденци и ремонт на ОУ „Св. Климент Охридски“.

Галина Кючукова, Арда нюз

Вашият коментар