Иновативен час на класа в „Славейков“

В СУ „П. Р. Славейков“ се проведе един изключително нестандартен, експериментален и много интересен час на класа, озаглавен „Бягащият тест“.
Урокът съчетава в себе си математика, английски, до някъде и физкултура и много напомня на играта „Бягство към победата“.
Учениците от 8„в“ клас с класен ръководител Златомира Джисова, без да знаят предварително, се оказват първите, взели участие в играта, заедно с няколко учители и представители на ръководния екип, които с голямо въодушевление се включват в инициативата.
Г-жа Джисова разделя учениците на няколко отбора. Всеки от тях първоначално решава математическа задача от текущия материал в 8 клас. Първият отбор, решил вярно задачата, получава инструкции къде в училището и при кого го очаква следващата задача. Напътствията са логически и до известна степен кодирани. Децата се справят отлично, макар че някои пропускат дребни детайли и това ги забавя в надпреварата. Всеки отбор трябва да се снима с човека, от когото получава следващата си задача, която е учениците да преведат част от текст на английски. След което всички отбори трябва да сглобят целия текст.
Подготовката на урока се организира от Златомира Джисова, която е преподавател по математика и класен ръководител на 8“в“ клас, съвместно с Вера Бурмова – учител по английски език.
Идеята за играта е взаимствана от иновативните модели, които предлага платформата Prepodavame.bg. Целта на урока е децата да бъдат поставени в една нетрадиционна форма на обучение. Екипите са сформирани така, че децата да се допълват, всеки със своите силни страни. Колегите, които вземат участие в часа, са тенденциозно избрани служители, които не са пряко ангажирани с преподавателска дейност точно в този момент, за да може учениците да се запознаят именно с част от администрацията на училището, като счетоводния отдел, системния администратор, психолога, секретаря, педагогическия съветник и двама от заместник директорите на училището.
Златомира Джисова, която организира събитието и наблюдава началото и финала на това приключение, споделя: „За мен беше удоволствие да наблюдавам децата как ще подходят към отделните задачи, станах свидетел на различни стратегии за справяне в ситуации, откроиха се индивидуалистите и екипните играчи. Радвам се, че въпреки препятствията, които имаха някои отбори, не се отказаха, напротив, играха до край и дадоха всичко от себе си. Направих си доста изводи за учениците, като класен ръководител, с които ни предстоят още няколко години в училище. Като цяло децата се забавляваха, някои искаха всеки час, ако може, да протича по този начин. Със сигурност този тип урок, ще го превърнем в традиция, както за други класове, така и за други предмети.“
Иновативният час на класа се проведе в рамките на иновативната седмица в училището за шампиони, когато всички учители-новатори представиха своя начин на работа в класовете, а се включиха и някои млади преподаватели, все още с неиновативен статус, което е най-радващото, защото техният ентусиазъм допринася за още повече иновативна дейност, която да задържа интереса на учениците в учебния процес и в извънкласните дейности.