Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха в международното състезание по английски

Общество

Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ взеха участие в националния кръг на международното състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics 2023, което се проведе на 11.03.2023г. в гр. Казанлък. В него се нключиха нашите ученици Ебру Юсеин от Vа клас, Садък Таксиров от VIа клас и Катерина Тонева от VIIа клас. Те бяха класирани за националния кръг, след като получиха максималния брой точки на вътрешноучилищния кръг.
Нашите участници бяха придружени от г-жа Мариана Пеева, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и г-жа Шенай Али, старши учител по английски език.