Женското дружество към ДПС-Кърджали организира лекция на тема “Психология и психично благополучие на жената“

Политика

Днес в Кърджали се проведе публична лекция на тема “Психология и психично благополучие на жената“ с лектор гл.ас. д-р Сезгин Бекир. Проявата по инициатива на Женско дружество към ДПС-Кърджали  беше посветена на Международния ден на жената и част от предизборната програма на ДПС.

Срещата беше открита от вр.и.д. председател на женското дружество Мюжгян Адем. Присъстваха кандидатите за народни представители от листата на ДПС – Елван Гюркаш и Байрам Байрам.Те поздравиха  и отправиха пожелания  към представителките на нежния пол в залата с отминалия празник на жената и призоваха за единство   и мобилизация на предстоящите важни избори на 2 април. “Имаме нужда от Вашата енергия. България се намира в трудна ситуация и единствения начин да изведем от криза държавата е участие на ДПС в изпълнителната власт“, каза Байрам Байрам.  „ДПС има реален шанс да бъде в управлението  на страната и  колкото повече депутати изпратим в Народното събрание, толкова  по-близо  се доближаваме до  участието ни в   изпълнителната власт“,  посочи Елван Гюркаш.

Лекцията на гл.ас. д-р Сезгин Бекир беше посрещната с изключителен интерес от аудиторията. Той запозна присъстващите с особеностите на психологията на жените, уязвимостите към различни психични проблеми, характерни за нежния пол. Бяха представени  техники за справяне с различни психосоматични симптоми. Дискутираха се  казуси, представени от участниците в лекцията.  Лекцията продължи двойно по-дълго от предвидения 1 час, като женското дружество се ангажира да организира и в бъдеще подобни срещи по актуални теми.