Временно ограничение на достъпа в системата на МВР за електронни справки за  административнонаказателна дейност

Уведомяваме гражданите, че на 10.03.2023 г. след 17,35 часа поради актуализация на АИС-АНД временно ще бъде ограничен достъпът до системата на МВР за справки по електронен път за неплатени глоби, невръчени наказателни постановления и електронни фишове.