В Икономиката се готвят за седмица на иновациите

За втора поредна година Иновативна Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се подготвя за реализиране на дейностите по НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

От началото на учебната 2021/2022 година ПГИ е в списъка на одобрените иновативни училища. Иновацията е за 4 години и се реализира от иновативния випуск, учениците приети през 21/22 г. в 8 клас, които всяка година ще реализират иновативна седмица през месец март, по време на която да представят вижданията си по темите: „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и „Социализация“.

Гостите, които ще посрещнем са ученици и учители от иновативната Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, Пазарджик и неиновативните Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“,  Слънчев Бряг, Несебър и Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, Перник.

Скъпи гости ще пристигнат и от Румъния по програма Еразъм +,  техен проект Job shadowing, от училище Colegiul National Zinca Golescu, град Питещ. Румънският екип  е посещавал ПГИ през 2016 г по проект CAN and HELP” под егидата на ACES,   Идеята е да наблюдават иновативната седмица с цел затвърждаване  на добрите взаимоотношения между двете училища и евентуално бъдещо партньорство по нов проект.

През учебната 2022/23 година учениците от иновативните паралелки в ПГИ работят по темата „Агресия и тормоз“ и в периода от 13 до 16 март ще имат възможността да споделят вижданията си и да обменят опит с представители гимназиите-гости.

Иновативната седмица на гимназията ще стартира със спортен полуден за иновативния випуск „Спорт срещу агресия и тормоз“.  Част от планираните дейности са представяне на ПГИ и град Кърджали, представяне на иновацията, представяне на работата на класовете по темата за годината, творчески работилници с учениците от четирите училища, дискусия между учителите и споделяне на опит, представяне на партниращите училища, сертифициране.

Гостоприемството на домакините от ПГИ включва и запознаване със забележителностите на града и региона и както подхожда на града на Орфей – посрещане с хляб и сол и песни и танци от групите за занимания по интереси от училището.