10 деца в тежко здравословно състояние получават средства от кампанията „Да подарим надежда за Коледа“

Събраната сума по откритата дарителска сметка на БЧК е 29 380,27 лева

Областна администрация Кърджали беше свикана нарочна комисия за разпределяне на събраните средства от благотворителната кампания „Да подарим надежда за Коледа“ – 2022 година, в подкрепа на деца и младежи с физически увреждания и в неравностойно социално положение.

В комисията участваха представители от Български червен кръст – Кърджали, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, Дом за медико-социални грижи за деца – Кърджали, отдел „Закрила на детето“ – ДСП Кърджали и Областна администрация Кърджали.

Предложенията за подпомагане са десет броя деца от област Кърджали в тежко здравословно състояние, които се нуждаят от непрекъснати здравни грижи и продължително лечение и семействата им са в затруднено материално и финансово положение.

Кампанията стартира на 1 декември 2022 г. и приключи на 31.01.2023 г. Събраната сума по откритата дарителска сметка на БЧК е 29 380,27 лева. Комисията разпредели събраните средства на всички деца по равно.

„Благодаря на всички, които дариха средства през изминалата 2022 година. Бъдете много здрави, за да носите надежда и радост във всеки дом!“, заяви областният управител Даниел Делчев.