Информационен кът на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в Езикова гимназия 

Проектът за училища посланици се стреми да разясни на гимназистите правата им като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз. В тази връзка младшите посланици на Европейския парламент от Езиковата в град Кърджали изготвиха и поставиха във фоайето на училището информационен кът. Интересните факти за Европейския съюз, които бяха подбрали учениците, са на английски език, а на таблото има възможност да бъдат поставени допълнителни снимки и материали, свързани с бъдещи дейности на младшите посланици. По този начин те желаят да повишат интереса към проекта и да привлекат нови участници, които да станат част от програмата. Позитивната атмосфера по време на изработването на къта се вижда и на снимките.