Госпожа Библиотека посещава класове и посреща гости в „Славейков“

До момента от началото на 2023 г. в СУ „Петко Р. Славейков“ училищната библиотека е място за осъществяване на многобройни срещи и разговори. Тържествено бе честването на 175-тата годишнина от рождението на Ботев, 160-тата годишнина от рождението на Алеко Константинов,  145-тата годишнината от рождението на Пейо Яворов и 214 години от рождението на Луи Брайл – човекът, който внесе светлина в света на слепите. Всички мероприятия са организирани от РБ „Никола Й. Вапцаров“ съвместно с училището.

За възпитаниците от начален етап на обучение в училището за шампиони библиотечният специалист от Регионална библиотека Маргарита Павлова, позната също като Госпожа Библиотека, представи творчеството на Светослав Минков и провокира учениците с отворен край на приказката „Снежният човек и врабчето“. При многобройните срещи в библиотеката голям интерес предизвика огромният молив, който може да пише сам приказки – според уверението на Маргарита. „Играта е най-високата форма на изследване“ са думи на Айнщайн, а въображението е част от играта.

А за най-малките славейковци Госпожа Библиотека подготви стихотворения от български автори, посветени на Васил Левски. Отбелязана бе 150-тата годишнина от гибелта на Апостола с рецитали на децата и разговор на тема: „Сбъднахме ли мечтата на Левски – да живеем заедно в мир и сговор без значение какви сме по народност и каква религия изповядваме? Учениците подариха на Госпожа Библиотека рисунки, на които на фона на българския трикольор  са изобразили Левски. Срещите завършиха с любими цитати от Апостола, като най-любимият се оказа „Братство всекиго, без да гледаме  на вяра и народност.“

Радващото е, че и десетокласници се впуснаха в дискусии с библиотечния специалист по теми от произведения, които ги вълнуват.

Срещите продължават с приказки за Малък Сечко, Баба Марта и задаващата се пролет – любим сезон на децата и възрастните.

Освен това библиотеката в „Славейков“ е и средището, където учениците поставят читателските си карти за участието в проекта „Кърджали чете“ и непрекъснато разказват какво ги е впечатлило най-много в прочетените произведения.