Библиотеката в Кърджали предлага нова онлайн услуга

В навечерието на националния ни празник, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” предлага на своите потребители нова онлайн услуга – достъп до „Дигитална библиотека Кърджали”. Изградената дигитална колекция предлага неограничен достъп на потребителите и дава възможност за ефективно търсене, пълнотекстово ползване, изследване и споделяне на дигитално съдържание. В глобалното пространство са представени периодични издания излизали през 20-40-те години на 20 век : „Арда”, „Арденска дума”, „Мастанлийски окръжен вестник”, „Бяло море” и други. Те са неоценим информационен източник за живота, бита, обичаите, историческите и политически щрихи на ежедневието на Кърджали и региона от онова време. В категория „Книги” приоритет ще имат издания, отпечатани преди 1944 г. Дигиталният масив е нов културно-исторически и образователен ресурс, който ще удовлетвори информационните потребности на изследователи, краеведи, учители и ученици, студенти, както и на всички, които проявяват интерес към историята на Източните Родопи. Дигиталната колекция ще се обогатява и развива. Сканираните периодични издания се съхраняват във фонда на НБ ”Иван Вазов” – Пловдив. „Дигитална библиотека Кърджали” е създадена в изпълнение на проект „Библиотеката – методичен, обучителен и краеведски център”, финансиран от Министерство на културата.