Училищата в Чернооченско отбелязаха Международния ден на майчиния език

За поредна година година над 400 ученици от Чернооченско отбелязаха Международния ден на майчиния език.  С автентични песни, скечове и стихове на турски език, талантливите ученици от родопската община получиха аплодисментите на своите родители, учители и приятели.

От училищното ръководство на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене заявиха, че отбелязването на Международния ден на майчиния език предизвиква интерес сред учениците. Те са на мнение, че  изучаването намайчиния език мотивира децата сами да намеря пътя към солидарността и да водят диалог, основан на разбирателство и толерантност.

Празникът на 21 февруари е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент.

Исмет ИСМАИЛ