Онлайн заявления за гласуване по настоящ адрес се приемат до 18 март

Вече се приемат заявления онлайн от избирателите, които искат да гласуват на 2 април по настоящ адрес.

Това става през интернет страницата на ГРАО.

Заявление на хартия се приема до местната община. Крайният срок е 18 март.