Близо 1 200 кърджалийци са ползвали данъчни облекчения до момента

От общо 1 591 подадени годишни данъчни декларации от физически лица, близо 1200 са формулярите, които са подадени с приложение за ползване на данъчно облекчение, съобщиха от НАП в Кърджали.

„Разбираемо е, че най-много са подадените декларации за облекчения за непълнолетни деца, предвид по-голямата сума от тази година за едно, две и повече деца. След тях се нареждат облекченията  за лицата с намалена работоспособност, след това облекченията за ипотечен кредит от млади семейства. Ще припомня още веднъж, че данъчните облекчения се ползват с подаването на годишна данъчна декларация за доходи, получени през 2022 година. Важно условие е, че към датата на подаване на формуляра лицата не трябва да имат неплатени публични задължения.“, съобщи още директорът на офиса на НАП в Кърджали Елван Гюркаш.

Тя уточни, че в началото на март ще бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомниха още от офиса на приходната агенцияв Кърджали.