В Кърджали средната работна заплата е 1380лв., в София – 2571лв.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 8.1% спрямо третото тримесечие на 2022 г. и достига 1 380 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 707 лв., а за частния – 1 233 лева.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 14.5% в сравнение със същия период на предходната година., съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. област Кърджали е на 19-то място по показател средна брутна работна заплата.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 571 лв., Враца – 1 822 лева и Варна – 1 747 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2022 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.2% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.3% (до 21.4 хиляди), докато в обществения сектор намаляват с 1.3% и достигат до 9.6 хиляди.
В края на декември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.9%. В сравнение с края на декември 2021 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 0.9% (или с 0.1 хил.), докато в частния сектор намаляват с 3.1% (или с 0.7 хил.).