ПГОД „Евридика“ с едноседмичен проект Еразъм+ за мода, дизайн и фризьорство

Успешно приключи проект ERAZMUS + 2022-1-BG01-KA122-VET-000072763 на тема: „Учители – лидери: ролята на учителите в превенцията на ранното отпадане от професионалното образование и обучение“
Шест учители взеха участие по проекта и посетиха град Порто, Португалия в периода 28.01.2023 – 03.02.2023 г. В резултат на обучението учителите посетиха „MODATEX „– Център за професионално обучение за текстил и облекло и „CEN” –Centro Nacional de Estética в Порто – Професионален център по естетика. Учителите се запознаха със структурата на центровете, с курсовете които предлагаха. Посетиха различни класове и наблюдаваха работата на учениците.