Стартира данъчната кампания за 2023 г. в община Ардино

Икономика

От 1 февруари 2023 година в община Ардино  стартира  данъчната кампания по събиране на местни данъци и такси за имоти. Това съобщи Зафер Юсуфов, началник на отдел „МДТ“ към община Ардино.

Всеки, който плати данъчните си задължения до 30 април  ще ползва 5% отстъпка. Данъците могат да се платят на каса в отдел „МДТ“, по банков път и чрез посредници ИЗИПЕЙ, Български пощи, Банка ДСК, Айкарт.

Предстои предоставяне на възможност за плащане през единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги  и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление“=

Гюнер ШЮКРИ