Директорът и петима учители от ПГОД ,,Евридика“ на едноседмично обучение в Португалия

На 28.01.2023г. директорът на Професионална гимназия по облекло и дизайн ,,Евридика“ гр. Кърджали  – Зорница Иванова и петима учители от същото училище,  заминаха за Португалия, за да повишат своите професионални компетентности.

В продължение на седмица, в северозападния град Порто, педагозите ще участват в обучение по Програма ,,Еразъм+“ на тема; ,,Учители-лидери: ролята на учителите в превенция на ранното отпадане от професионалното образование и обучение“.

Едноседмичната мобилност се осъществява по Програма ,,Еразъм+“, Ключова дейност 1  ,,Образователна мобилност за граждани“, сектор ,,Професионално образование и обучение“ и предвижда повишаване на професионалните компетентности за работа с млади хора, застрашени от отпадане от образователния процес, което не е свързано с професионално обучение.