Област Кърджали на 20-та позиция  по безработица

Област Кърджали се нарежда на 20-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната. С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 4,4%, а с най-високо – община Ардино 16% и община Джебел – 13%.

През месец декември 2022г. в района на работа са постъпили 251 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 181 лица, по програми – 2, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 68 лица.

57 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 47 са от групата на специалистите и 147 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 34 лица, със средно 122 и с основно и по-ниско 95 лица.

През месец декември в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 250  свободни работни места, от тях 127 на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 123, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец декември е 7,8% при 4,7% за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо предходния месец с 0,3%, а спрямо месец декември 2021г. е по-високо с 0,3% /7,5%/.

Към 31.12.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 735, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение със 180  души, а в сравнение с м.декември 2021г. регистрираните безработни са с 200 повече /4 535 за 12.2021г./.

Арда нюз