ПГОД „Евридика“ продължава участието си по проект  „Ученически практики -2“

Стартира изпълнението на проект „Ученически практики- 2“ 2022/2023г, който осигурява допълнителна възможност за достъп на учениците до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда.

Осем ученици от Xа клас в ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали, професия „Оператор в производството на облекло „, получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодатели и училище. Практика е с продължителност 240 часа във фирми партньори на училището: „Колектив – 2004““ ЕООД и  ЕТ “Юси“ – Севгин Кюллю

Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.