Преизбраха Никол Москова за областен координатор на БМЧК

Общество

13 януари 2023 година в залата на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали се проведе Общо отчетно-изборно събрание на клубовете на БМЧК в област Кърджали.

Гости на събранието бяха Светломира Димитрова – директор на Секретариата на Обл. С на БЧК, Елита Динкова – специалист „Младежка дейност“, Лора Черкезова – заместник клубен координатор на клуб „Помощ за щастие“ – с. Бенковски и Харика Ибрямова – заместник клубен координатор на клуб „Бялата лястовица“ – СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали.

По време на събранието бе изнесен отчета за дейностите на клубовете в област Кърджали за изминалият двугодишен мандат, който бе представен мултимедийно от Никол Москова. В него бяха описани постигнатите резултати, реализираните дейности и инициативи на територията в областта.

Следваща точка от дневния ред на събранието бе изборът на координатор, заместник координатори, делегати и подгласници за Национално събрание на БМЧК 2023г.

За областен координатор бе преизбрана Никол Москова – дългогодишен доброволец на БМЧК, член на МАЕ и обучител. За заместник областни координатори, делегатите на събранието избраха Неврие Реджеб – клубен координатор на клуб „Щастливи с нас“ – с. Черноочене и Фейза Халил от клуб „Сподели усмивка“ – Кърджали.

Светломира Димитрова благодари на доброволците от БМЧК за постигнатите резултати, безвъзмездния и неуморен труд, с които постигат идеите и инициативите си.

Делегатите приеха отчетния доклад, насоки за двугодишен период и план за работа през 2023 година. Запознаха се с предложенията за награждаването със звание „Млад отличник на Български Червения кръст“ на изявени доброволци на младежката организация по повод Международния ден на ЧК/ЧП.