Приходи от 353 000 лева имат хотелите в област Кърджали през ноември 2022 г.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. възлизат на 353 000 лева, или с 21.4% повече в сравнение с ноември 2021 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 41.3%, докато от чужди граждани има намаление – с 46.8%, отчитат от Териториалното статистическо бюро. Броят на стаите в тях е 999, а на леглата – 2 017
През ноември 2022 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 21.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г. е 6 959 и намалява с 1.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на
нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 6.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 20.3%.
През ноември 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 34.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 20.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 65.4 и 79.4%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 56.8% от всички реализирани нощувки.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2022 г. в област Кърджали са 4 696 и се увеличават с 28.2% в сравнение със същия месец на 2021 година. От всички пренощували лица 91.6% са българи, като по-голямата част от тях (75.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 395, като 58.7% от тях също са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 11.5%, докато през ноември 2021 г. е била 14.9%.