Най-популярното име в ардинското село Башево е Мюмюн

В Ардинското село Башево името Мюмюн носят пет души. Това са 77-годишният Мюмюн Дурмуш, 66-годишните Мюмюн Махмуд, Мюмюн Билал и Мюмюн Мехмед, и 63-годишният Мюмюн Вадеттин.

Срещаме ги в центъра на родопското село. Заедно с тях бе и кметът на Башево Мюрен Сали. Той сподели, че в периода от 40-те до 70-те години на миналия век  в района Мюмюн, Али, Вели, Мехмед, Ахмед са били най-предпочитаните турски имена за момченцета, а Айше, Зейнеб, Фатме, Емине за момиченца.

Гюнер ШЮКРИ