Библиотеката спечели проект, насочен към преодоляване на дигиталната зависимост

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект с наименование „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул:  „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на Национален фонд „Култура”, на стойност 11 020  лв. , сподели Елисавета Кехайова, директор на РБ „Н.Й.Вапцаров”.

Проектът е с продължителност 5 месеца и цели преодоляване на дигиталната зависимост чрез форми на изкуство с катализиране на обществени ресурси към устойчиви социални арт терапии за социално общуване и учене чрез действие. Афишира дигиталната зависимост от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез механизми, изместващи фокуса от екрана към изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи – дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.
Включва следните нива:

Провеждане на информационни кампании и дискусии с ученици и финансови и технологични експерти.

Ниво1 „Log off – излез от бинарния свят” – Арт художествена лаборатория.

Ниво2 „Game out” – Сетивно преживяване в подземие – лаборатория за дискутиране и преосмисляне „времето” като ценност.

Ниво3 „WEB” – Изграждане на web инсталация от технологични вещи – лаборатория за ползата от дигитално образование.

Ниво4 „I am / Аз съм” – Създаване на видеокастове във видеоплейлиста с младежи и родители – лаборатория за ефектите от творческото създаване.

Ниво5 „Цифров детокс” – Изложба на творби за популяризиране на талантливи младежи в реална и дигитална среда.

Ниво6 „Follow me / Следвай ме” – популяризиране на препоръки от младежки решения за преодоляване на бинарното „прегаряне” и създаване на специфичен дигитален жаргонен речник.

Ефектът от проектната идея ще надгражда умения у средношколци за творческо мислене, за дигитално образование, за реално общуване и сътрудничество, за самооценка и себеизява, за активно гражданство в търсене на решения за гъвкава преориентация на модели и начин на живот.

„Метадоновата” терапия ще измества фокуса от забавления в наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на младежкия потенциал. Чрез интерактивни реални и образователни преживявания ще изгражда реален мост между гейминга и фабинга и социума чрез изкуство и креативно вдъхновение за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.
Партньори по проекта са Глобал Нет  – Кърджали и Фондация „Надежда”, Кърджали.