Поздравление на доц. д-р Тодор Черкезов, председател на областната организация на БЧК, по повод Международния ден на доброволеца

Уважаеми доброволци от областната организация на Българския Червен кръст – Кърджали, като нейн председател и като член на националното ръководство на БЧК,   за мен е чeст да ви поздравя по повод 5-декември – Международния ден на доброволеца.

За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

В 144-годишната история на нашето национално дружество именно доброволците са хората, които създават облика на организацията, които помагат безвъзмездно на нуждаещите се.

През последните години ежедневно се случват събития, които изискват нашата активна намеса в помощ на държавата ни за подкрепа на пострадали хора и за възстановяване на нормалния ритъм на техния живот.

Вие сте хората, които в новите условия променихте начина на доброволстване, които сами инициирахте редица прояви, насочени към решаването на конкретни проблеми на конкретни хора в общините, които запазихте вярата на уязвимите, че има кой да им помогне в труден момент. Вие сте ключовите Хора за постигане на промяната  в условията на днешните и бъдещи предизвикателства пред нас.

Днес искам да благодаря на всички ви за всеотдайността, за активността, за всяка дарена минута, час или мисъл, вложени  в присъщите на организацията ни  дейности.

Специална  благодарност отправям към младите ни последователи- членовете на 10-те клубове на БМЧК в областта за тяхната креативност, новаторство и последователност в помощта им към връстници и деца в риск. Благодаря им и за проявената организационна дисциплина при провеждането на отчетно-изборна кампания на клубовете на БМЧК  и реално проявената солидарност между поколенията. Емблематични за системата на БЧК в цялата страна са доброволците от Екип 254, които на практика доказват, че доброволчеството е кауза, за която е необходимо да притежаваш чисто сърце, състрадание и с много любов да изпълняваш мисията, на която си се посветил.

Само преди дни стартираха годишните отчетни събрания на общинските организации на БЧК, по време на които ще бъде „ измерен“ приноса на доброволците за решаването на важни социално-икономически и здравни проблеми в областта, довели до осъзнаването на ролята на гражданското участие в развитието на общностите. Благодаря на ръководните състави на 7-те общински организации, които също са доброволци, но с друг профил, за лобирането и застъпничеството на общинско ниво при решаването на конкретни проблеми на конкретни хора.

Цифрите са впечатляващи, но аз искам днес от свое име,  от името на Областния съвет на БЧК – Кърджали и неговия Секретариат да изразя признателността ни за това, че останахте лоялни към хуманитарните ценности на Нашата организация и вашите действия през годината бяха подкрепени от общностите и от всички държавни и местни институции без изключения.

Благодаря на всички дарители и симпатизанти, които подкрепят нашите доброволци, на журналистите от местните медии, които добронамерено и професионално отразяват постиженията ни и правят съпричастни повече хора към ценностите на нашата организация и нейните доброволци.

Пожелавам на всички доброволци много здраве, сили, кураж и вдъхновение в достойната ни дейност в подкрепа на хората, имащи нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент.

Честит празник!