Магистрати от Районните съдилища в Кърджали и Стара Загора обмениха опит в електронното правосъдие

Общество

На 25 и 26.11.2022г. съдии и съдебни служители от Районен съд – Кърджали посетиха Районен съд – Стара Загора, където се състоя работна среща между районните съдилища от Кърджали, Стара Загора и Пазарджик. Тя се проведе по покана на Районен съд – Стара Загора с цел обмяна на опит в електронното правосъдие, споделяне и обсъждане на добри практики между трите съда.

Събитието бе открито с встъпителни думи от председателя на съда домакин – Милена Колева. Беше представена разработената от Районен съд – Стара Загора съдебно информационно приложение в помощ на гражданите. След това срещата продължи в работна атмосфера като съдиите и съдебните служители от Районен съд – Кърджали имаха възможността да се запознаят с работата на колегите си.

Районен съд – Кърджали подари на домакините плакет с изображение на музея в гр. Кърджали с пожелание за едно добро сътрудничеството между двата съда.