Гербът на община Крумовград ще бъде отпечатан върху пощенска марка

Общество

Гербът на родопската община Крумовград предстои да бъде отпечатан върху пощенска марка, каза за БТА кметът на общината Себихан Мехмед.

По думите ѝ вече са се свързали с общинското ръководство от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като се очаква до края на годината да се състои и церемония по валидиране на пощенската марка, с участието на ресорното министерство и „Български пощи“.

Гербът на община Крумовград включва бял кон, над който има клон на топола и зидова корона от три кули. Символите са събрани в щит в испански вариант и са на зелен фон. Той е приет в настоящия си вариант с решение 412 на общински съвет от декември 1998г.

„Екипът, изработил герба на общината, е едно сдружение с нестопанска цел – „Българска хералдика“, правило и герба на България. Още при създаването си е наречен „говорещ герб“, защото обединявал в себе си всички местни забележителности, касаещи община Крумовград.“, разказа кметът Себихан Мехмед. Тя обвърза и всеки един символ в него с конкретика. Белият кон е символ на кушиите, които са се случвали по онова време в Крумовград. Тополовите листа, показващи тополите край река Крумовица, покрай които са се случвали конните надбягвания. Короната с три кули показва наличието на крепости в региона, една от които е и проучваната през настоящата година край с.Храстово, и не на последно място – зеленият фон. Той олицетворява тютюнопроизводството, което е било основен поминък на територията на община Крумовград.

Заедно с герба на Крумовград, валидиран като пощенска марка ще бъде и гербът на община Сливен, част от второ пощенско-филателно издание. Първото е било с включени гербовете на общините Хасково и Бургас.