Доброволци от клуб „Щастливи с нас“ в Черноочене проведоха отчетно – изборно събрание

На 08.11.2022 г., доброволци от клуб „Щастливи с нас“ към СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене проведоха своето отчетно – изборно събрание. Координаторът на клуба  Неврие Реджеб представи инициативите и кампаниите реализирани от доброволците през двугодишния отчетен период. На проведеното събранието членовете на клуба единодушно приеха план за работа през 2023 година и обсъдиха предстоящите до края на годината инициативи. Бе направен и избор на координатор и  зам. -координатор, като настоящите бяха преизбрани за нови 2 години.  Гласувани бяха и делегати и подгласниците  за Общото събрание на клубовете в областта.

На събранието като гости присъстваха специалистът по младежка дейност към Обл.С на БЧК Кърджали – Елита Динкова, г – н Исмет Исмаил – Председател на общинската ни организация в Черноочене и директорът на Секретариата – Светломира Димитрова.

За добре свършената работа в изминалата трудна за всички ни отчетна година,  председателят на общинската организация г-н Исмаил, изнесе благодарствена реч пред членовете на клуб „Щастливи с нас“. Пожела им здраве и мотивация за нови инициативи в полза на обществото, като изрази и готовността на Общинската организация на БЧК винаги да застава зад тях в начинанието им за един по – добър свят.